GIỚI THIỆU

DỊCH VỤ

CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN

LIÊN KẾT WEBĐiều tra rừng

Điều tra quy hoạch rừng là gì ?

Phân viện điều tra rừng nam trung bộ và tây nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc viện điều tra quy hoạch rừng có chức năng tổ chức thực hiện công tác điều tra rừng. Phân viện có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định pháp luật.

Điều tra rừng là một trong những công tác mở đường trong việc xây dựng và phát triển ngành lâm nghiệp, nghiên cứu những cơ sở lý luận và các phương pháp đánh giá tài nguyên gỗ của rừng

Điều tra rừng là kiểm kê tài nguyên rừng ( diện tích, trữ lượng, cấu trúc, tái sinh…) diễn biến tài nguyên rừng. Điều tra phân loại động thực vật, đa dạng sinh học.

Công việc cụ thể của điều tra rừng :

-       Điều tra cơ bản về các nguồn tài nguyên rừng, bao gồm : điều tra hiện trạng rừng, điều tra thực vật, động vật, đặc sản rừng, đất rừng và môi trường rừng. Xây dựng tiêu bản về thực vật, động vật và đặc sản rừng.

-       Kiểm kê rừng , định giá rừng, thống kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.
Xây dựng cơ sở dữ liệu về diễn biến tài nguyên rừng trong vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

dieu-tra-quy-hoach-rung

Việc điều tra quy hoạch rừng luôn cần sự chuẩn xác, chuyên nghiệp và cẩn trọng trong từng bước để tránh những rủi ro về sau. Vì thế phân viện nam trung bộ và tây nguyên chúng tôi luôn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và đầu tư nhân lực để đáp ứng mọi công việc được giao.